Het Team

Susan Laarveld en Jos Van Poll hebben Praktijk Partner opgericht. Susan Laarveld voert het management van Praktijk Partner uit. Susan Laarveld heeft een ruime ervaring als HR manager. Ze heeft een bijzonder gevoel ontwikkeld voor systematieken en procedures, zonder daarbij de praktijk uit het oog te verliezen. Wat haar drijft is een omgeving creëren waar de competenties van een medewerker passend zijn bij de wensen van de werkgever en in situaties waarbij dat niet naadloos op elkaar aansluit zal ze de betrokkenen stimuleren om tot een oplossing te komen. Zo geeft ze de methodes van Praktijk Partner handvatten die door de gebruikers makkelijk te hanteren zijn en helpt de opdrachtgever te kiezen voor een aanpak met het best mogelijke resultaat. Jos Van Poll heeft als organisatieverantwoordelijke intensief sturing gegeven aan veranderingsprocessen in bedrijven. Onder andere bij toeleveranciers aan de automotive industrie.  Hij werkte voor organisaties die zich kenmerken als de voorlopers in kwaliteit en voedselveiligheid. Dit vereist inzet van vakbekwaam personeel. Hiertoe heeft hij een unieke aanpak ontwikkeld die in elk bedrijf toepasbaar is en waarbij kennen, kunnen, doen, motivatie en beloning met elkaar verweven zijn. Onze methodieken zijn hierop gebaseerd. Consulenten, coaches, trainers, auteurs, docenten en consultants werken samen in onze projecten. Aangestuurd door projectleiders en ondersteund door onze administratieve duizendpoten.  Elk teamlid brengt zijn eigen expertise in en we werken gezamenlijk aan het doel. We hechten waarde aan een regelmatige terugkoppeling aan de opdrachtgever en streven naar een overlegstructuur waarin we op cruciale momenten met u keuzes kunnen maken.
Praktijk  Partner   b.v. Beltstraat 90, 7512 AA  Enschede KVK-nummer: 59333693 Tel.:  +31 (0)6 10795834 info@praktijkpartner.nl